Oude foto's zijn vaak beschadigd. Hierdoor lijkt een deel van het beeld ons te ontgaan. Er ontstaat een zekere afstand door het ontbreken van kleur, omdat we in een gekleurde wereld leven. Met inkleuring zouden we directe toegang kunnen krijgen tot fragmenten uit het verleden. De beste afbeeldingen zijn de afbeeldingen waar je naar kijkt en vergeet dat ze ingekleurd zijn. Aan de andere kant, als het beeld eenvoudigweg wordt onderscheiden door de kleurstelling, wordt het doel naar mijn mening niet bereikt. Het draait allemaal om geschiedenis, niet om beeldverwerking.

MARIE-LOU CHATEL

ALLE FOTO'S