LUDOVIC SIGAUD

BIOGRAFIE

Deze foto komt uit de film The Seasons van Jacques Perrin, die gaat over de relatie van wilde dieren met Europese gebieden vanaf de laatste ijstijd tot heden. De film belicht met name de weerstand van het dierenleven temidden van omgevingen die voortdurend transformaties ondergaan door de technologische vooruitgang en de menselijke beschaving. Toch worden sommige uitgestrekte vlakten, bossen, bergen en waterwegen ook vandaag nog bevolkt door duizenden diersoorten. De beelden die tijdens het filmen zijn vastgelegd, laten op authentieke en gevoelige wijze de levenswijze van de dieren zien. Ter plaatse genomen, zijn zij een getuigenis en een teken van een zich ontwikkelende dierenwereld, die sinds de ijstijd gedwongen is zich aan te passen aan de cyclus van de seizoenen van de aarde en aan de klimaatverandering in een Europa onder toenemende invloed van de mens.  ... Lees verder Less minder

ALLE FOTO'S