Dit project heeft tot doel op een artistieke en originele manier te spreken over wilde dieren en de dringende noodzaak om deze te behouden. De publieke opinie is naar mijn mening een van de belangrijkste dingen bij het redden van bedreigde dieren.

I'M NOT A TROPHY

ALLE FOTO'S