STEFFEN SCHULTE-LIPPERN

BIOGRAFIE

Steffen Schulte-Lippern, 30 jaar, is modefotograaf. Naast deze activiteit, verricht hij sinds enkele jaren een persoonlijk werk over de interactie van de mens met zijn omgeving. Zijn artistiek werk kan worden geïnterpreteerd als een vraagstelling over de transformatie van de natuur door de mens in het kader van de recreatieve maatschappij. De natuur lijkt tam en steriel te zijn, met als enige doel om te voldoen aan onze winter- of zomerpret.  ... Lees verder Less minder